Upoznajte naš tim

Dr. med. dent. Sanda Zavorović-Perović
Dr. med. dent. Sanda Zavorović-Perović

Rođena 1968. godine. Završila Stomatološki fakultet u Zagrebu 1993. godine. Od 1994. godine radi u privatnoj praksi pod mentorstvom dr. Ante Vukovića.

Tijekom godina bila je na usavršavanju iz područja endodoncije, estetske stomatologije te je pohađala mnogobrojne tečajeve iz područja stomatološke protetike i implantoprotetike.

Usavršavala se na više od 40-ak tečajeva na području Hrvatske, Austrije, Lihtenštajna, od čega 15-ak radnih te 4 iz područja strojne endodoncije.

Dr. med. dent. Sanda Zavorović-Perović
Renata Kolombo, med. sestra
Renata Kolombo, med. sestra

Rođena 1974. godine. Srednju zdravstvenu školu završila je u Splitu 1993. godine. Nakon položenog stručnog ispita nastavlja rad u KBC-u Split u jedinici intenzivnog liječenja.

Licencirani je limfoterapeut s višegodišnjim iskustvom rada u kućnoj njezi. Sudionik je seminara iz područja oralne higijene i implantologije.

Dio dental tima Vuković je od 2006. godine.

Renata Kolombo, med. sestra
 Dr. med. dent. Filip Jerčić
Dr. med. dent. Dora Katić Miolin

Rođena 1994. godine. Diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 2021. godine.

Pripravnički staž odradila je u privatnoj praksi dentale medicne Smiles&more u Zagrebu gdje je i nastavila raditi.

Nakon povratka u rodni grad Split radila je po zamjenama u Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. Dio tima Vuković postaje u ljeto 2023.

Redovito se usavršava pohađajući brojne seminare iz stomatološke protetike i endodoncije.

Dr. med. dent. Dora Katić Miolin
Sonja Vuković, dentalni asistent
Sonja Vuković, dentalni asistent

Rođena 1985. godine. Srednju zdravstvenu školu završila je u Splitu 2005. godine. Zvanje dentalni asistent dobiva po završetku srednje škole Dental centar Marušić.

Nakon završene srednje škole nastavlja rad u domu za starije i nemoćne,odrađuje kućnu njegu te radi kao dentalni asistent u par stomatoloških ordinacija.

Dio dental tima Vuković je od 2018. godine.

Sonja Vuković, dentalni asistent
Dr. med. dent. Josipa Gulin
Dr. med. dent. Josipa Gulin Knežević

Rođena 1991. godine. Studij dentalne medicine na Medicinskom fakultetu u Splitu upisuje 2012. te 2018. godine diplomira na istom.

Tri mjeseca kliničke dentalne medicine u sklopu šeste godine studija odrađuje u ordinaciji dentalne medicine Ante Vuković, dr. med. dent. Redovito proširuje svoje znanje pohađajući brojne seminare.

Od 2019. godine radi u privatnim ordinacijama dentalne medicine, a dio dental tima Vuković je od 2021. godine.

Dr. med. dent. Josipa Gulin Knežević
Dr. med. dent. Ivna Vuković Kekez
Dr. med. dent. Ivna Vuković Kekez

Rođena 1980. godine. Diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 2006. godine. Poslijediplomski specijalistički studij završava u Zagrebu 2008. godine.

Godine 2014. stječe titulu specijalistice ortodoncije te započinje vlastitu privatnu praksu.

Doktorski studij pri Medicinskom fakultetu u Splitu započinje 2019. godine, a 2021. počinje raditi kao asistent na katedri za ortodonciju na studiju Dentalne medicine u Splitu.

Dr. med. dent. Ivna Vuković Kekez
Zrinka Ralica, dentalni asistent
Zrinka Ralica, dentalni asistent

Rođena 1995. godine. Učilišni centar Velebit, smjer dentalni asistent, završava 2020. godine.

Sudionik je seminara iz područja oralne higijene.

Dio dental tima Vuković je od 2020. godine.

Zrinka Ralica, dentalni asistent
Ana Vukušić, med. sestra
Ana Vukušić, med. sestra

Rođena 1983. godine. Srednju zdravstvenu školu završila je u Splitu 2001. godine.

Nakon završene srednje škole radila je u KBC Split na više odjela, u poliklinici Caktaš, u nekoliko ordinacija opće medicine te u kućnoj njezi.

Dio dental tima Vuković je od 2009. godine.

Ana Vukušić, med. sestra
Dr. med. dent. Ante Vuković
Dr. med. dent. Ante Vuković

Rođen 1949. godine. Diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 1974. godine.

Postdiplomski studij završava 1990. godine, a 1999. postaje specijalist stomatološke protetike.

Tijekom godina usavršavao se u struci na području Hrvatske, Slovenije, Švicarske, Njemačke, Švedske i SAD-a pohađajući radne tečajeve eminentnih stručnjaka iz područja gnatologije, parodontologije, kirurgije, implantologije i implantoprotetike.

Najveće područje interesa mu je rekonstrukcija i uspostavljanje harmonije u žvačnom sustavu.

Uspješnu privatnu praksu vodi od 1992. godine do danas.

Dr. med. dent. Ante Vuković

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form:

Call Now Button