Dental Tim Vuković Estetska stomatologija Naše usluge

Gnatologija (bol čeljusnog zgloba)

Gnatologija je grana dentalne medicine koja proučava čeljusni zglob, međučeljusne odnose i odnose među zubima. Ona nam može pomoći u terapiji bola čeljusnog zgloba, bolova žvačnih mišića i u pronalaženju uzroka pretjeranog trošenja zubnog tkiva. Uzroci boli su višestruki, a mogu se podijeliti u tri osnovna uzroka:

1. povećana potrošnja zubnog tkiva

2. parafunkcijske kretnje (bruksizam)

3. patološke promjene strukture zgloba

Uslijed povećane potrošnje zubnog tkiva dolazi do poremećaja odnosa gornje i donje čeljusti te pomaka u zglobu koji uzrokuju škljocanje i bol. Mišići koji sudjeluju u govoru, gutanju i žvakanju povećano se naprežu prilikom tzv. parafunkcijskih kretnji.

To su kretnje koje ne možemo kontrolirati, a izazivaju upalu mišića i bol. Najčešća parafunkcijska kretnja je bruksizam.

Na svim zglobovima pa tako i na temporomandibularnom zglobu (TMZ) se mogu javiti patološke promjene strukture koje izazivaju bol. Da bi se napravila dobra dijagnostika u slučaju boli čeljusnog zgloba, potrebno je znanje i iskustvo jer su uzroci obično kompleksni.

Terapija počinje sa smanjenjem akutne boli. Za to su potrebni protuupalni lijekovi i udlaga koja mora biti individualna.

Kada se smanji početna bol, treba pronaći uzrok i napraviti sve potrebne korake da se odnosi u ustima vrate u mirno stanje. Za to je obično potrebna oralna rehabilitacija.

Ona uključuje popunjavanje bezubih prostora, rekonstrukciju potrošenog zubnog tkiva, ublažavanje parafunkcijskih kretnji sa udlagama i provođenje posebnih fizioterapeutskih vježbi za opuštanje mišića čeljusti, glave i vrata.

Zatražite termin za prvi pregled

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form:

Call Now Button